Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Impella 2.5 och Impella CP – Abiomed Europe GmbH

2019-01-21

Produkt: Impella 2.5 och Impella CP

Tillverkare: Abiomed Europe GmbH

Tillverkarens referensnummer: HHE-2017-011

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-100325

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Uppföljning av patient.

Tillverkarens dokumentation:

2018_100325 - Abiomed Europe GmbH - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies