Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – MAC VU360-system – GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

2019-09-12

Produkt: MAC VU360-system

Tillverkare: GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

Tillverkarens referensnummer: FMI 30090

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-61807

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara. Tillfälliga åtgärder.

Tillverkarens dokumentation:

2019_61807 - GE Medical Systems Information Technologies Inc - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies