Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – SmartLife stora aseptiska hållare – Stryker Instruments

2019-10-03

Produkt: SmartLife stora aseptiska hållare

Tillverkare: Stryker Instruments

Tillverkarens referensnummer: RA2016-193

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-71214 och 6.6.4-2017-23036

Sammanfattning: Information om användningsrisk.

Tillverkarens dokumentation:

2019_71214 - Stryker Instruments - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies