Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Spine & Trauma 3D Navigation – Brainlab AG

2019-03-20

Produkt: Spine & Trauma 3D Navigation

Tillverkare: Brainlab AG

Tillverkarens referensnummer: CAPA-20190206-002260

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-17308

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av programvara. Tillfälliga åtgärder.

2019_17308 - Brainlab AG - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies