Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – T34 Ambulatorisk sprutpump – Caesarea Medical Electronics Limited

2019-01-31

Produkt: T34 Ambulatorisk sprutpump

Tillverkare: Caesarea Medical Electronics Limited

Tillverkarens referensnummer: FSN2018-001

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2018-28019

Sammanfattning: Information om användningsrisk. Modifiering av bruksanvisning. Modifiering av produkter.

Tillverkarens dokumentation:

2018_28019 - Caesarea Medical Electronics Limited - FSN Januari 2019

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies