Medicinsk programvara – LVivo EF-appen på Vscan Extend – GE Vingmed Ultrasound AS

2019-06-16

Produkt: LVivo EF-appen på Vscan Extend

Tillverkare: GE Vingmed Ultrasound AS

Tillverkarens referensnummer: FMI 73088

Läkemedelsverkets referensnummer: 6.6.2-2019-46418

Sammanfattning: Produkter ska tas ur bruk.

Tillverkarens dokumentation:

2019_46418 - GE Vingmed Ultrasound AS - FSN

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies