Läkemedelsmonografier

En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet. Värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.

I läkemedelsmonografierna/värderingarna presenterar Läkemedelsverket en sammanfattning över läkemedlets effekt och säkerhet samt gör en övergripande värdering.

Observera att informationen om effekt och säkerhet samt värderingen gäller kunskapsläget vid publiceringstillfället. För dagsaktuell information bör monografin kompletteras med resultatet av de studier som tillkommit efter publiceringen av monografin.

Till skillnad från produktresuméer (SmPC)* och bipacksedlar (PIL)* är det inte säkert att en läkemedelsmonografi finns för varje godkänt läkemedel. Monografier skrivs exempelvis inte på läkemedel som förskrivs till en mycket liten patientgrupp eller av annat skäl bedöms vara av mycket begränsat intresse.

* Eng; Summary of Product Characteristics, Patient Information Leaflet.

 
 

Arkiverade monografier

Monografier äldre än cirka två år hittar du i arkivet. Anledningen är att monografierna är baserade på tillgänglig kunskap om produkten vid godkännande. Risk i förhållande till nytta kan förändras med tiden varför den bedömning som gjordes vid godkännandet kan vara inaktuell. 

______________________________

 Arkiv Humanläkemedel

 Arkiv Veterinära läkemedel

 Arkiv växtbaserade läkemedel

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies