Monografier veterinära läkemedel

En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet. Monografin innehåller Läkemedelsverkets värdering som gäller vid publiceringsdatumet.

Monografierna anses aktuella i cirka två år därefter flyttas de till arkivet. För uppdaterad information om ett läkemedel, se produktinformationen som nås via söktjänsten Läkemedelsfakta, www.lv.se/LMF.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Cytopoint (lokivetmab)

Cytopoint är ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av atopisk dermatit hos hund. Cytopoint innehåller lokivetmab som är en hundanpassad monoklonal antikropp som blockerar interleukin-31 (IL-31) och lindrar på så sätt klåda och inflammation.

Pexion (imepitoin)

Pexion (imepitoin) hämmar krampanfall och har antikonvulsiva egenskaper. Indikationen är reduktion av frekvensen av generaliserade anfall orsakade av idiopatisk epilepsi hos hundar vid användning efter noggrann utvärdering av alternativa behandlingsmöjligheter. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies