Monografier veterinära läkemedel

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Pexion (imepitoin)

Pexion (imepitoin) hämmar krampanfall och har antikonvulsiva egenskaper. Indikationen är reduktion av frekvensen av generaliserade anfall orsakade av idiopatisk epilepsi hos hundar vid användning efter noggrann utvärdering av alternativa behandlingsmöjligheter. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies