Monografier veterinära läkemedel

En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet. Monografin innehåller Läkemedelsverkets värdering som gäller vid publiceringsdatumet.

Monografierna anses aktuella i cirka två år därefter flyttas de till arkivet. För uppdaterad information om ett läkemedel, se produktinformationen som nås via söktjänsten Läkemedelsfakta, www.lv.se/LMF.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Cytopoint (lokivetmab)

Cytopoint är ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av atopisk dermatit hos hund. Cytopoint innehåller lokivetmab som är en hundanpassad monoklonal antikropp som blockerar interleukin-31 (IL-31) och lindrar på så sätt klåda och inflammation.

Ganutil (Menbuton)

Ganutil är ett läkemedel för behandling av matsmältningsstörningar och störd leverfunktion hos kalvar, nötkreatur och hästar.

Kexxtone (monensin)

Kexxtone (monensin) är ett intraruminalinlägg som är avsett till mjölkkor för att förebygga ketos. Den kontinuerliga frisättningen av monensin förändrar den mikrobiella populationen i våmmen.

Pexion (imepitoin)

Pexion (imepitoin) hämmar krampanfall och har antikonvulsiva egenskaper. Indikationen är reduktion av frekvensen av generaliserade anfall orsakade av idiopatisk epilepsi hos hundar vid användning efter noggrann utvärdering av alternativa behandlingsmöjligheter. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

Semintra (telmisartan)

Semintra är ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av systemisk hypertension hos katt. Semintra innehåller telmisartan som är en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) som minskar perifer vasokonstriktion och därmed sänker blodtrycket.

Zeleris (Florfenikol + Meloxikam)

Zeleris är ett läkemedel för behandling av bakteriella luftvägsinfektioner med feber hos nötkreatur. Zeleris innehåller florfenikol och meloxikam och är därmed en kombination av ett antibiotikum och en antiinflammatorisk substans. Zeleris ges som engångsbehandling för att lindra kliniska symptom och bekämpa luftvägsinfektion.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies