Översikter

Utvecklingen av nya läkemedel inom cancerområdet går snabbt. Istället för våra vanliga monografier publicerar vi en översikt över läkemedel godkända för behandling av avancerad lungcancer sedan 2014, med korta sammanfattningar av effekt och säkerhet samt Läkemedelsverkets värdering för ingående läkemedel. Observera publiceringsdatum för aktualitet.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Nya läkemedel för behandling av lungcancer

Denna översikt beskriver läkemedel godkända för behandling av avancerad lungcancer sedan 2014. Översikten kommer även att publiceras i tidskriften Information från Läkemedelsverket nummer 2 som ges ut den 21 april 2017. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2). Avsnitt 5 i Översikten uppdaterades 2017-10-03 med en ny indikation för KEYTRUDA (monoterapi vid PD-L1 utryck ≥50%).

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies