Figur 5.1.

Figur 1. Överlevnad ITT från studie CheckMate 017.

 
Stäng fönstret