Figur 5.3.

Figur 5.3. Överlevnad ITT från Check-Mate 0157.

 
Stäng fönstret