Figur 5.4.

Figur 5.4. Progressionsfri överlevnad ITT från studie Check-Mate 0157.

 

 
Stäng fönstret