Figur 5.7.

Figur 5.7. Överlevnad från studie Keynote-010.

 
Stäng fönstret