Nationellt produktregister för läkemedel – all information på samma ställe

Nationellt produktregister för läkemedel är ett register som omfattar alla godkända läkemedel i Sverige. Hälso- och sjukvården är den huvudsakliga mottagaren av registret, men informationen är öppen för alla att använda.

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) är ett register som omfattar alla godkända läkemedel i Sverige, både de läkemedel som säljs på apotek och de som inte marknadsförs för tillfället. Uppgifterna i registret används bland annat inom hälso- och sjukvårdens journal- och receptförskrivningssystem.

Bakom läkemedelsregistret står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsindustriföreningen. Läkemedelsverket ansvarar för registrets utveckling, drift och underhåll.

Aktuell och kvalitetssäkrad information

Med Nationellt produktregister för läkemedel finns all basinformation om varje godkänt läkemedel samlad på ett och samma ställe. Registret ger en enhetlig och kvalitetssäkrad överföring av information från det att Läkemedelsverket godkänner ett läkemedel, via hälso- och sjukvårdens förskrivningssystem till dess att en kund hämtar ut läkemedlet.

Uppgifterna till läkemedelsregistret NPL hämtas från Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Apoteket AB och Läkemedelsindustriföreningen. Var och en av dessa aktörer ansvarar för att uppgifterna de lämnar till registret är aktuella och kvalitetssäkrade. Registret uppdateras varje dygn.

För att de ansvariga aktörernas produktregister ska kunna samköras med läkemedelsregistret NPL, har varje produkt och läkemedelsförpackning försetts med en unik sifferkod, ett så kallat NPLid.

Informationen används dagligen på sjukhus och vårdcentraler

Den primära användaren av Nationellt produktregister för läkemedel är Svensk informationsdatabas för läkemedel. Informationsdatabasen utnyttjas av ett stort antal journal- och receptförskrivningssystem. Därmed används NPL dagligen av vårdgivare på landstingsdrivna sjukhus och vårdcentraler, till exempel av läkare när de skriver ut recept.

Fritt för alla att använda

Information från läkemedelsregistret används även av företag och forskningsinstitut. Den som är intresserad kan kostnadsfritt ladda hem uppgifter från Nationellt produktregister för läkemedel. Uppgifterna tillhandahålls som en nerladdningsbar xml-fil eller via en webbservicetjänst av Läkemedelsverket. För mer information, se länk och kontaktuppgifter till höger.

Registrets innehåll

Nedan listas de uppgifter som respektive aktör tillhandahåller i Nationellt produktregister för läkemedel.

Läkemedelsverket

Läkemedelsnamn inkl. tidigare namn
Beredningsform
Styrka
Godkännande- och avregistreringsdatum
ATC-kod
Parallellimportland och parallellimportavvikelse
Godkännandeprocedur och svenskt godkännandenr
Utbytbarhet
Bryttillstånd för dosdispensering
Trafikvarning
Receptstatus
Narkotikaklassificering
Aktiva substanser med CASnummer
Godkända förpackningar
Hållbarhetstid och temperaturbegränsningar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

AIP (Apotekets inköpspris) som beslutats av TLV
AUP (Apotekets utförsäljningspris) som beslutats av TLV
Begränsningar i subventionen

Läkemedelsföretaget

Latexinnehåll
Laktosinnehåll
Marknadsförs Ja/Nej
Förpackningsinformation inkl. varunummer och EANkod

Apoteket AB

DDD (Definierad Dygns Dos) per förpackning

 
 

Kontakta oss

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies