Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket tagit fram Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) – ett öppet register för läkemedelssubstanser som kan användas fritt för utveckling av IT-tjänster för hälso- och sjukvården.

Substansregistret är tänkt att användas som källa till svenska namn på läkemedelssubstanser och innehåller kvalitetssäkrad information om alla aktiva substanser samt ett urval av hjälpämnen som förekommer i läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar.

NSL tillhandahålls som en nedladdningsbar XML-fil via nsl.mpa.se (se länk till höger). Där finns även mer information om NSL. Substansinformationen i NSL är också sökbar i Läkemedelsfakta här på Läkemedelsverkets hemsida.

All information om produkter, inklusive koppling till aktiv substans, finns i Nationellt produktregister för läkemedel (NPL). Substanserna har samma ID i både NSL och NPL så att registren kan användas tillsammans.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies