Rapportering av oönskade effekter av kosmetisk produkt

Om ni behandlar någon som fått hälsoproblem som kan bero på att hen använt en kosmetisk produkt tar vi gärna emot en anmälan om detta till Läkemedelsverket.

Här hittar ni en blankett som vi vill att ni fyller i och skickar in:
 Blankett för rapport av oönskad effekt av kosmetisk produkt

När vi fått in rapporten meddelar vi företaget om vad som hänt och begär uppgifter från dem, t.ex. om innehållsämnen och om de har fått fler liknande rapporter och därefter bedöms den.

Om det är en allvarlig oönskad effekt, som t.ex. medfört sjukhusvård eller arbetsoförmåga kommer vi också att vidarebefordra denna till andra myndigheter inom EU, vilka liksom Läkemedelsverket har ansvar för att förmedla anmälningar om oönskade effekter. I sådana fall har alla personuppgifter tagits bort.

Vi kommer att meddela er vår sambandsbedömning samt om det framkommer att produkten inte uppfyller bestämmelserna.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies