Regionala centra - RC

Läkemedelsverket har sedan många år ett etablerat samarbete med sex regionala centra lokaliserat till Universitetssjukhus spridda över Sverige. Regionala centra är vanligtvis placerade på respektive sjukhus Avdelning för Klinisk Farmakologi och har en bred kompetens om läkemedels effekt och säkerhet.

Regionala centra utbildar och informerar på läkemedelsverkets uppdrag inom sina regioner, om biverkningar och oönskade effekter i samband med läkemedelsbehandling. Målsättningen är att ökad kunskap och medvetenhet om biverkningar leder till ökad rapportering och ökad patientsäkerhet.

Vid behov av utbildnings- och informationsaktiviteter om läkemedelssäkerhet vänligen kontakta det regionala centrum som är aktuellt för din region.

Region
Omfattar län

Sjukhus

Direktnummer
Växelnummer

Norra regionen
AC, BD, Y och Z

 

Norrlands Universitetssjukhus

090-785 39 15

090-785 00 00

Stockholmsregionen
AB och I

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

08-517 730 09

08-517 700 00

Uppsala/Örebro regionen
C, D, S, T, U, W och X

 

Akademiska Sjukhuset

018-611 61 03

018-611 00 00

Västra regionen
N (norra), O, P och R

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

031-342 27 20

031-342 10 00

Östra regionen
E, F och H

 

Linköpings Universitetssjukhus

010-103 44 20

010-103 00 00

Södra regionen
G, K, L, M och N (södra)

 

Skånes Universitetssjukhus, Lund

046-17 53 38

046-17 10 00

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies