Seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om läkemedelssäkerhetsarbete

Den 6 november 2018 genomför Läkemedelsverket ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens läkemedelssäkerhetsarbete. Under dagen kommer aktuella säkerhetsfrågor relaterade till läkemedel att diskuteras. Medarbetare från Läkemedelsverket som är specialister i de olika ämnena kommer att föreläsa. Målgruppen för seminariet är personal engagerade i läkemedelssäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Datum: 6 november 2018
Tid: 9:00–16:00
Plats: Läkemedelsverket, Uppsala
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt
Anmälan: Sista anmälningsdag har passerat.

Seminariet arrangeras av Enheten för läkemedelssäkerhet.

Program

Moderator: Maja Marklund, direktör, Verksamhetsområde Användning

09.00-09.20 Välkomna och inledning av dagen – Maja Marklund

Läkemedelsinformation och kommunikation i säkerhetsfrågor

09.20-09.45 Säkerhetskommunikation om läkemedel – Pia Carlstedt, Läkemedel i användning

09.45-10.10 Indragning av läkemedel – processen för Alvedon 665 – Eva Arlander, Läkemedel i användning

10.10-10.30 Restnoteringar av läkemedel – uppföljning – Eva Arlander, Läkemedel i användning

10.30–11.00 Kaffe och smörgås 

Aktuella läkemedelssäkerhetsfrågor

11.00-11.20 Metotrexat och reumapatienter – Helena Möllby, Effekt och säkerhet

11.20-11.40 Valproat och graviditet – Ulla Wändel Liminga, Vetenskapligt stöd

11.40-12.40 Lunch

Aktuella läkemedelssäkerhetsfrågor fortsättning

12.40-13.00 Liothyronin, Levaxin och patientfrågor – Annika Ekbom Schnell, Effekt och säkerhet

13.00-13.20 Esmya och leverskador – Viveca Odlind, Effekt och säkerhet

Nyheter inom säkerhetsövervakning

13.20-13.50 SEBRA och biverkningsrapportering – Topi Laajoki, Läkemedelssäkerhet

13.50-14.40 Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar – Anna Beckman Gyllenstrand, Apotek och receptfri detaljhandel

14.40-15.00 Kaffe

Övergripande patientsäkerhetsarbete

15.00-15.45 SK-kurser för professionen – Charlotte Asker-Hagelberg, GD-stab, Johanna Nordmark Grass, GIC

15.45-16.00 Frågor och summering av dagen – Maja Marklund

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies