Vanliga frågor och svar

Vad betyder varningstriangeln?

En röd triangel på läkemedelsförpackningen har varit en upplysning om att läkemedlet kan påverka körförmågan, förmågan att sköta maskiner eller andra situationer som kräver skärpt vaksamhet. Enligt lagen är du dock själv ansvarig för att avgöra om du är kapabel till att köra bil och andra fordon eller hantera maskiner.

Varför är varningstriangeln bristfällig idag?

Systemet med varningstriangeln är tyvärr inte heltäckande. Det finns läkemedel som saknar varningstriangel men som kan påverka körförmågan hos vissa personer. Systemet kan därför invagga i falsk trygghet. Eftersom vi som individer påverkas olika av läkemedelsbehandlingar går det inte att säga säkert vilka läkemedel som påverkar just din körförmåga. Enligt lagen är man själv också ansvarig för att bedöma sin körförmåga oavsett om läkemedlet har en varningstriangel eller inte.

Vad kommer att ersätta varningstriangeln?

I läkemedelsinformationen som finns i förpackningen (bipacksedeln) finns information om vilka effekter och bieffekter läkemedlet kan ha. För de läkemedel där det inte är uteslutet att vissa personer kan reagera med dåsighet, yrsel och andra symptom som kan påverka körförmågan kommer en text om trafikvarning att finnas. Du uppmanas att med hjälp av informationen i bipacksedeln, vid behov rådgivning från sjukvårds- och apotekspersonal samt din egen bedömning avgöra om det är lämpligt att du kör bil och andra fordon eller hanterar maskiner.  

Blir inte detta ett sämre system än tidigare?

Läkemedelsverket anser att det blir ett tydligare system och hoppas att det ska upplevas så. Du är och har tidigare också varit ansvarig för att avgöra om du kan köra bil och andra fordon och hantera maskiner oavsett om läkemedlet har en varningstriangel eller inte. Eftersom vi reagerar mycket olika på läkemedel och sjukdomar måste du alltid själv göra en bedömning innan du kör bil och andra fordon eller hanterar maskiner.

Kan inte fler läkemedel märkas med varningstriangel istället?

Om alltför många läkemedel får en varningstriangel förlorar den sitt värde som varningssignal.

Är det ofarligt att köra bil och andra fordon eller hantera maskiner om jag bara använder läkemedel som saknar varningstriangel idag?

Det finns läkemedel som saknar varningstriangel men som kan påverka körförmågan hos vissa personer. Systemet kan därför invagga i falsk trygghet. Det är dessutom inte känt hur körförmågan påverkas av alla läkemedel, sjukdomar och kombinationer av läkemedel. Du måste därför själv bedöma din körförmåga även om dina läkemedel saknar varningstriangel idag. Kom ihåg att även många sjukdomar kan påverka körförmågan.

Kan inte Läkemedelsverket ta reda på hur alla läkemedel påverkar körförmågan?

Många biverkningar såsom dåsighet, yrsel och trötthet är kända för olika läkemedel och sådana symtom kan påverka körförmågan. Eftersom vi som individer påverkas olika av läkemedelsbehandlingar går det inte att säga säkert vilka läkemedel som påverkar just din körförmåga. Påverkan på körförmågan kan ibland vara större i början för att sedan försvinna efter en tids behandling och kan även påverkas av sjukdomsförloppet. (Det finns få vetenskapliga studier på hur läkemedel påverkar förmågan att köra bil och andra fordon eller hantera maskiner).

När försvinner varningstriangeln?

Triangeln försvinner successivt under en övergångsperiod från den 1 juli 2005 till och med 30 juni 2007 och ersätts med den nya informationen i bipacksedeln.

Hur vet jag om jag kan köra bil och andra fordon eller hantera maskiner när jag använder ett läkemedel?

I bipacksedeln finns information om hur ditt läkemedel fungerar och vilka kända biverkningar som finns. Med hjälp av denna information och den kännedom du har om hur du mår kan du själv bedöma din körförmåga. Kom ihåg att även många sjukdomar kan påverka körförmågan. Om du behöver hjälp att avgöra hur du påverkas av läkemedel kan du diskutera med din läkare, annan sjukvårdspersonal eller apotekspersonal.

När är det olämpligt att köra bil och andra fordon eller hantera maskiner?

Om du svarar ja på en eller flera av följande frågor kan det vara olämpligt att köra bil och andra fordon eller hantera maskiner:

  • Känner du dig dåsig, trött eller yr?
  • Reagerar du långsammare än vanligt?
  • Påverkas din syn eller hörsel?
  • Har du svårt att koncentrera dig?
  • Tycker du eller andra att ditt omdöme eller minne försämrats?
     

Var finner jag mer information?

På apoteken kommer att finnas ett informationsblad och möjlighet till rådgivning. I bipacksedeln i förpackningen finns information om hur ditt läkemedel fungerar och du kan fråga din läkare och annan sjukvårdspersonal om råd. På Internet finns information bland annat på de webbplatser du finner länkade i sidans högermarginal. 

Vad gör jag om jag inte kan läsa bipacksedeln?

Svar: Alla bipacksedlar finns på Läkemedelsverkets webbplats i större stil om du inte har möjlighet att få hjälp med att läsa den som finns i förpackningen. Bipacksedeln innehåller annan viktig information utöver uppgifter om bilkörning, exempelvis upplysning om läkemedlet kan användas under graviditet och vilka andra läkemedel eller födoämnen du ska undvika att använda samtidigt för att få tillräcklig effekt och undvika biverkningar, så bipacksedeln är viktig att ta del av.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies