Medicinska gaser på sjukvårdsinrättning

Läkemedelsverket har sedan 1 januari 2009 ändrat sin tillsyn av medicinsk gashantering på sjukhus.

Bakgrund

Läkemedelsverket har tidigare publicerat regler för hantering av medicinska gaser på sjukvårdsinrättning via Svensk Läkemedelsstandard, SLS. Regelbunden tillsyn har skett genom aktiv inspektion av tillverkning och hanteringen av medicinska gaser på sjukhus.

Förändring 2009

Förändrad lagstiftning vad gäller läkemedelsförsörjning till och inom sjukhus (Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning, LVFS 2012:8) samt omreglering av apoteksmarknaden, resulterade i att Läkemedelsverket behövde ändra sitt tidigare upplägg vad avser tillsyn av medicinsk gashantering på sjukhus.
Läkemedelsverket har idag tillsyn vad gäller läkemedelshantering till och med apoteksfunktionen. Fortsatt hantering av läkemedel inom ett sjukhus är en uppgift som regleras av Socialstyrelsen och granskas av Inspektionen för vård och omsorg. Hantering av gasflaskor mm är att betrakta som en läkemedelshantering om än i annan förpackningsform.
Fortsatt kvalitetssäkring av den medicinska gashanteringen på sjukhus behöver istället tas om hand via ordinarie egenkontrollsystem på sjukhuset. Det är Läkemedelsverkets uppfattning att årlig kvalitetskontroll av andningsluft behöver säkerställas på liknande sätt som tidigare.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies