Sjukhusen ska anmäla hur man organiserar sin läkemedelsförsörjning

Sedan den 1 september 2008 åligger det vårdgivaren att organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus så att läkemedelsförsörjningen sker på ett rationellt och säkert sätt. För att säkerställa detta ska det finnas sjukhusapotek med farmacevtisk bemanning.

Vårdgivaren ska anmäla till Läkemedelsverket hur man organiserar läkemedelsförsörjningen. Vårdgivaren är även skyldig att anmäla förändringar i organisationen av denna och om allvarliga brister i försörjningen skulle uppstå. Dessa regleringar gäller såväl landstings- och kommundrivna som privata sjukhus.

Läkemedelsverket har med stöd av lagen om handel med läkemedel utarbetat föreskrifter om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning (LVFS 2012:8) och en vägledning till föreskrifterna där ovanstående anmälningar regleras och beskrivs.

Länkar till lag, föreskrifter, vägledning och blanketter finns till höger.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies