Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus så att den sker på ett rationellt och säkert sätt. För att säkerställa detta ska det finnas sjukhusapotek med farmacevtisk bemanning.

Vårdgivare ska anmäla till Läkemedelsverket hur läkemedelsförsörjningen organiseras. De är även skyldiga att anmäla förändringar i organisationen av denna och om allvarliga brister i försörjningen skulle uppstå. Dessa regleringar gäller både landstings- och kommundrivna som privata sjukhus.

Läkemedelsverket har med stöd av lagen om handel med läkemedel utarbetat föreskrifter om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning (LVFS 2012:8) och en vägledning till föreskrifterna där ovanstående anmälningar regleras och beskrivs.

Länkar till lag, föreskrifter, vägledning och blanketter finns till höger.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies