Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

I vissa läkemedel består den aktiva substansen av växtmaterial eller djurdelar, bakteriekulturer, mineraler och salter. I många produkter baserade på råvaror från naturen har de aktiva komponenterna koncentrerats med hjälp av lösningsmedel till extrakt.

Läkemedel kan innehålla produktspecifika extrakt och detta kan medföra att två produkter baserade på växtmaterial av samma art ändå har olika användningsområde och dosering.

Läkemedel med råvaror från naturen ska tillverkas enligt gällande läkemedelskrav för att produkterna ska vara säkra och ha god kvalitet. Kraven är till för att bland annat säkerställa att varje dos av läkemedlet innehåller rätt mängd aktiv komponent under hela produktens hållbarhetstid.

Informationsfilmer om växtbaserade läkemedel

Här nedan finns informationsfilmer om växtbaserade läkemedel och angränsande produktkategorier inom egenvårdsområdet. Materialet är uppdelat i tre delar där varje del är under 10 minuter. Filmerna kan ses var för sig. Det finns också en kort sammanfattning på under 2 min. Filmerna kan vara av stort värde för apoteks- och hälso- och sjukvårdspersonal med intresse för egenvårdsfrågor.

Dubbelklicka för helskärmsvisning.

VBL del 1 VBL del 2
   
VBL del 3 VBL sammanfattning

 

Här kan du se två filmer som handlar om den farmaceutiska kvalitetskontrollen av växtbaserade läkemedel. Filmerna är under 10 minuter långa och ses med fördel i rätt ordning.

Kvalitetskontroll av växtbaserade
läkemedel del 1
Kvalitetskontroll av växtbaserade
läkemedel del 2

Godkända växtbaserade läkemedel

För växtbaserade läkemedel tillämpas samma godkännandeprocedur som för konventionella läkemedel, där Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och effekt för produkter. Växtbaserade läkemedel kan vara avsedda för alla slags indikationer och administreringssätt, beroende på vilken dokumentation som finns för produkten. För mer information om produktkategorin, se länk i högermenyn.

Registrerade traditionella växtbaserade läkemedel

De traditionella växtbaserade läkemedlen genomgår en förenklad registrering för att erhålla försäljningstillstånd. I denna procedur bedömer Läkemedelsverket kvalitet för produkten på samma sätt som för konventionella läkemedel. Däremot bedöms effekt och säkerhet utifrån traditionell och långvarig användning. De registrerade produkterna är avsedda för egenvård och för vissa indikationer endast efter att läkare konstaterat att det inte föreligger en annan allvarlig sjukdom bakom symtomen. För mer information om produktkategorin, se länk i högermenyn.

Godkända naturläkemedel

Naturläkemedel är baserade på djurdelar (till exempel fiskoljor), bakteriekulturer, mineraler eller salter och Läkemedelsverket bedömer produkternas kvalitet och säkerhet. Effektbedömningen baseras på dokumenterad användning i länder som med avseende på läkemedelsanvändning står Sverige nära samt understödjande studier. Produkterna får endast vara avsedda för egenvård. För mer information om produktkategorin, se länk i högermenyn.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies