Naturläkemedel (NLM)

Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung utan att härröra från växtriket. Den aktiva komponenten baseras på en djurdel (till exempel fiskoljor), en bakteriekultur, ett mineral eller ett salt.

Naturläkemedel är en nationell produktgrupp för vilken Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och effekt innan preparaten godkänns för försäljning. Naturläkemedel godkänns i huvudsak på grundval av beprövad erfarenhet där säkerhet och effekt styrks av dokumentation som kan visa på långvarig användning av preparatet eller dess aktiva komponent.

Beståndsdelarna får inte vara alltför bearbetade, exempelvis renframställda substanser, eller kemiskt modifierade, och preparaten ska vara avsedda för egenvård, vilket innebär att de ska användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Både kraven på den aktiva beståndsdelen och på lämpligheten för egenvård måste vara uppfyllda för att Läkemedelsverket ska godkänna ett naturläkemedel för försäljning.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan, inom ramen för sin yrkesverksamhet, rekommendera naturläkemedel i enlighet med godkänd produktresumé/bipacksedel. Produkterna ska vara märkta med texten ”Naturläkemedel”.

 
 


Ställ frågor om växtbaserade läkemedel via e-post 

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies