Press och nyheter

 
 
 

Följ oss!

 

Relaterad information

Försäljning & förskrivning av läkemedel

 Försäljningsstatistik för alla läkemedel (både apotek och detaljhandel) finns hos eHälsomyndigheten.

 Statistik över läkemedelsförskrivning (expedierade mot recept) finns hos Socialstyrelsen.

Information om läkemedel

I söktjänsten Läkemedelsfakta hittar du information om alla i Sverige godkända läkemedel. I läkemedlets produktresumé finns alla kända biverkningar, viktig säkerhetsinformation och godkända användningsområden.

 Läkemedelsfakta

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsföretag, apotek och sjukvård ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Även patienter och konsumenter har möjlighet att rapportera biverkningar. Här hittar du mer information om hur systemet fungerar.

 Så fungerar biverkningsrapporteringen 

 EudraVigilance - Inrapporterade biverkningar i EU

Köpa läkemedel på internet

Fler och fler köper läkemedel, kosttillskott och andra produkter på nätet. Men risken är stor att få förfalskningar av ett godkänt läkemedel, kosttillskott med ett otillåtet innehåll, eller produkter utan effekt som säljs som läkemedel. Läs mer om Läkemedelsverkets arbete mot otillåtna preparat.

 Köpa läkemedel säkert

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies