Övrig personal

BildNamn, titel

 

Eva Arlander
Enhetschef, Läkemedel i användning

Eva Arlander (JPG, 10 MB)

 

Torbjörn Arvidsson
Ämnesområdesutvecklare, Tillsyn

Torbjörn Arvidsson (JPG, 13 MB)

 

Mats Artursson
Utredare, Medicinteknik 

Mats Artursson (JPG, 12 MB)

 

Johanna Eriksson 
Gruppchef, Regulatoriska enheten/Uppföljningsgruppen

 

Annika Babra
Enhetschef, Apotek och receptfri detaljhandel

Annika Babra (JPG, 14 MB)

 

Elin Maria Bergsten
Utredare, Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika/Tillstånd och kommunikation 

Elin Maria Bergsten (JPG, 13 MB)

 

Martin Burman
Utredare, Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika/Tillsynsgruppen

Martin Burman (JPG, 14 MB)

 

Thomas Byström
Utredare, Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika/Kosmetiska produkter

Thomas Byström (JPG, 11 MB)

 

Helena Dzojic
Enhetschef, Medicinteknik

Helena Dzojic (JPG, 9 MB)

 

Peter Ekström
Veterinär, t.f. gruppchef Läkemedelssäkerhet

Peter Ekström (JPEG, 9 MB)

  

Nils Feltelius
Strateg, Vetenskapligt stöd

Nils Feltelius (JPG, 2 MB)

 

Katarina Fors
Gruppchef, Apotek och receptfri detaljhandel

Katarina Fors (JPG, 1 MB)

  

Rolf Gedeborg
Ämnesområdesansvarig, Vetenskapligt stöd

Rolf Gedeborg (JPG, 10 MB)

 

Ninna Gullberg
Utredare, Läkemedelsanvändning

Ninna Gullberg, (JPG, 4 MB)

 

Erika Hagblom
Projektledare, GD-stab

Erica Hagblom (JPG,  10 MB)

 

Anders Lignell
Utredare, Effekt och säkerhet

Anders Lignell (JPG,  10 MB)

 

Kerstin Jansson
Enhetschef, Läkemedelssäkerhet

Kerstin Jansson (JPG, 11 MB)

 

Ann Marie Janson Lang
Expert, Kliniska prövningar, docent med specialområde neurofarmakologi

Ann Marie Janson Lang (JPG, 12 MB)

 

Marie Kerttu
Utredare, Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika/Tillstånd och kommunikation

Kerttu Marie (JPG, 12 MB)

 

Linda Melkersson
Enhetschef, Rättsenheten

Linda Melkersson (JPG, 11 MB)

 

  

Virve Reiman Suijkerbuijk
Enhetschef, Inspektion av industri och sjukvård

Virve Reiman Suijkerbuijk (JPG, 1 MB)

 

Therese Ringbom
Projektledare, GD-stab

Therese Ringbom (JPG, 11 MB)

 

Peter Rosenberg
Gruppchef, Läkemedel i användning

Peter Rosenberg (JPG, 10 MB)

 

Birgitta Sahlin Johansson
Gruppchef, Apotek och receptfri detaljhandel

Birgitta Sahlin Johansson (JPG, 10 MB)

 

Tomas Salmonsson
Senior vetenskaplig rådgivare

Tomas Salmonsson (JPG, 1 MB)

 

Erik Stridh
Enhetschef, Läkemedelsupplysningen

Erik Stridh (JPG, 8 MB)

 

Anna Wannberg
Utredare, Medicinteknik

Anna Wannberg (JPG, 10 MB)

 

Ingrid Wikström
Klinisk utredare, Effekt och säkerhet

Ingrid Wikström (JPG, 10 MB)

 

Ulla Wändel Liminga
Ämnesområdesansvarig, PRAC-delegat, Vetenskapligt stöd

Ulla Wändel Liminga (JPG, 10 MB)

 

 

Susanne Zakrisson
Enhetschef, Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika

Susanne Zakrisson (JPG, 11 MB)

Lennart Åkerblom

 

Lennart Åkerblom
Senior expert, Bioteknologi

Lennart Åkerblom (JPG, 3 MB)

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies