Läkemedelsverkets verksledning

Catarina Andersson
Forsman

Generaldirektör

Ladda ner (JPG, 4 MB)

 

Anna Tåström Forsberg
Direktör Verksamhetsstöd

Ladda ner (JPG, 300 Kb)

Maja Marklund
Direktör Användning

Ladda ner (JPG, 4 MB)

Monica Lidberg
Direktör Tillstånd

Ladda ner (JPG, 392 Kb)

Lena Björk
Direktör Tillsyn

Ladda ner (JPG, 1 MB)

 

Maria Szirmai
Enhetschef Vetenskapligt stöd

Ladda ner (JPG 9 MB)

Joakim Brandberg

Joakim Brandberg
Chefsjurist

Ladda ner (JPG, 9 MB)

Anna Widén
Tf kommunikationschef

Ladda ner (JPG, 363 Kb) 

Stefan Sylvén
Enhetschef HR

Ladda ner (JPG, 77 Kb)

Anette Nilsson
Stabschef

Ladda ner (JPG, 345 Kb) 

 Foto föreställande Fredrik Jansson

Fredrik Jansson
Ekonomichef

Ladda ner (JPG, 345 Kb) 

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies