Läkemedelsverkets verksledning

Catarina Andersson
Forsman

Generaldirektör

Ladda ner (JPG, 4 MB)

 

Anna Tåström Forsberg
Tf Direktör Verksamhetsstöd

Ladda ner (JPG, 300 Kb)

Maja Marklund
Direktör Användning

Ladda ner (JPG, 4 MB)

Marie Gårdmark
Direktör Tillstånd

Ladda ner (JPG, 233 Kb)

Stefan Sylvén
Tf enhetschef HR

Ladda ner (JPG, 77 Kb)

Lena Björk
Direktör Tillsyn

Ladda ner (JPG, 1 MB)

Joakim Brandberg
Chefsjurist

Ladda ner (JPG, 9 MB)

Birgitta Brink
Kommunikationschef

Ladda ner (JPG, 383 Kb) 

Anette Nilsson
Stabschef

Ladda ner (JPG, 345 Kb) 

 

Maria Szirmai
Enhetschef 

Ladda ner (JPG 9 MB)

 Foto föreställande Fredrik Jansson

Fredrik Jansson
Ekonomichef

Ladda ner (JPG, 345 Kb) 

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies