Nationell läkemedelsstrategi

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har, tillsammans med en bred uppslutning av aktörer på läkemedelsområdet, tagit fram den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet. Strategin innefattar tre målområden med tillhörande 18 aktiviteter i syfte att nå en bättre läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Under 2015 har ett större revideringsarbete pågått och ny strategi och handlingsplan för 2016 har tagits fram.

 
 

Relaterad information

 

NLS representeras av

Socialdepartementet
Sveriges Kommuner och Landsting
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Landsting och regioner
Läkemedelsindustriföreningen
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Farmaceuter
Sveriges läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vårdförbundet

 

Kontakta oss

Madeleine Wallding
Direktör CBL
 
Skicka e-post till Madeleine

 

Christina Brandt
Koordinator NLS
 
Skicka e-post till Christina

 

Samordning av nationella läkemedelstrategin

Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) ansvarar för samordning och uppföljning på mål- och aktivitetsnivå i samverkan med aktörer inom NLS samt att kommunicera resultat till profession, allmänhet och andra berörda inom läkemedelsområdet.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies