Risker med att köpa läkemedel på nätet

Svenska apotekskedjor erbjuder idag försäljning av läkemedel via internet. Genom att köpa läkemedel på godkända apotek eller hos registrerade handlare kan du vara säker på att få rätt läkemedel i rätt dos.

Konsumenter i Sverige kommer huvudsakligen i kontakt med okontrollerade kapslar och tabletter via olagliga internetapotek och tveksamma webbplatser. De säljer piratkopierade läkemedel, spetsade produkter och produkter som liknar läkemedel, utan krav på recept eller efter endast bristfällig ”onlinekonsultation”.

Försäljarna kan ge sken av att vara seriösa och skriver att legitimerade läkare och godkända apotek är inblandade i verksamheten fast det i själva verket inte är så.

För att vara säker på att du får rätt läkemedel i rätt dos låt den EU-genmensamma symbolen för webbplatser som säljer läkemedel lagligt på internet visa vägen.

Godkända apotek i Sverige, även de som bedriver försäljning via internet, ska skylta med den nationella apotekssymbolen. 

 

    Nationella apotekssymbolen

Förfalskade läkemedel

Lagliga läkemedel kontrolleras hela vägen från utveckling och tillverkning till distribution och försäljning. Ett förfalskat läkemedel är en piratkopia av ett godkänt läkemedel där preparatet inte alls är kontrollerat. Förpackningarna kan vara professionellt gjorda och se väldigt äkta ut. Om du köper preparat från en okänd eller osäker källa kan risken vara stor att du får en förfalskning av ett godkänt läkemedel.

Spetsade produkter

En del produkter som påstås vara helt naturliga och ofarliga för hälsan (till exempel kosttillskott) kan visa sig vara ”spetsade” med otillåtna läkemedelssubstanser. Ibland finns tillsatserna med i innehållsförteckningen men i vissa fall nämns det inte alls. Tillsatserna kan vara både otillåtna och hälsofarliga.

Läkemedel utan effekt

En annan risk med att beställa preparat från en osäker källa är också att produkterna helt kan sakna verksamt ämne. Likaså kan försäljare påstå att deras preparat kan användas mot en rad olika sjukdomar som de i praktiken inte har någon bevisad effekt mot. I båda fallen utsätter du dig för risker eftersom behandling uteblir.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies