Vad gör en farmaceut på Läkemedelsverket?

Farmaceuterna utgör Läkemedelsverkets största akademiska yrkeskategori och återfinns inom hela 16 olika arbetsområden. Med en farmaceutisk grundkompetens kan du arbeta med till exempel biverkningsfrågor, inspektioner, kliniska prövningar, kommunikation samt utredning av kvalitén på olika läkemedel. Nedan får du några exempel på några av våra farmaceuters arbetsuppgifter.

”Som inspektör får man räkna med många resor”

Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör

Det var som konsult på ett rekryteringsföretag som jag kom i kontakt med Läkemedelsverket i november 2000. Då var det handläggning av licenser som var aktuellt. På licensavdelningen arbetar farmaceuter och läkare med att bedöma ansökningar om att, för en individ eller en avdelning på sjukhus, få använda ett i Sverige icke godkänt läkemedel. Jag var där i cirka nio månader och under den tiden fick jag höra att de behövde mer personal på Inspektionsenheten. Jag kontaktade enhetschefen för att se om det var något som skulle passa mig. Det var det, arbetet är omväxlande och jag reser mycket inom Sverige för att granska olika verksamheter.

Jag arbetar i gruppen GMP sjukvård och de områden som jag inspekterar är tillverkning som bedrivs inom sjukvård och apotek. De enheter som blir aktuella för inspektion på sjukhus är blodcentraler, dialysavdelningar med så kallad on-line-tillverkning, radiofarmaka och cell- och vävnadsinrättningar. Hur sjukhusen har  organiserat sin läkemedelsförsörjning är också ett område vi granskar.

Arbetet som inspektör innebär att jag träffar nya människor  inom olika områden samt ser olika lösningar på problem som jag och mina kollegor identifierar när vi granskar verksamheterna. Detta bidrar till att arbetet är stimulerande och utvecklande. Förutom tre andra inspektörer inom GMP sjukvård finns det inspektörer inom andra områden som GMP Industri och Partihandel, GLP (Good Laboratory Practice), GCP (Good Clinical Practice) och detaljhandel. Därutöver finns  utredare som handlägger ärenden som rör efterkontroll av läkemedel. Exempel på ärenden är indragningar, reklamationer och marknadsföringsfrågor."

Bakgrund: Farmacie magister. Arbetat huvudsakligen med sjukhusexpedition och tillverkning av extemporeläkemedel inom Apoteket AB, dels på sjukhusapotek men även på produktionsenheten i Stockholm.

Arbetsuppgifter: Inspekterar att tillverkning av läkemedel görs utifrån GMP (Good manufacturing Practice) inom sjukvården och på apotek.

"Ett viktigt jobb i trivsam och professionell miljö"

Maria Arfwedson, enhetschef

Efter många års arbete med farmaceutisk utveckling på ett stort läkemedelsföretag, mestadels i olika ledarroller, sökte jag en utredartjänst på Läkemedelsverket bland annat för att få användning för de teoretiska kunskaper min utbildning bidragit till samt den praktiska erfarenhet av formulerings- och processutveckling jag samlat genom åren. Efter ett givande och lärorikt år som utredare fick jag på nytt chansen att kliva in i en chefsroll, vilken jag tog och inte ångrat en sekund. Som chef för en stor utredningsenhet ställs jag nästan dagligen inför nya utmaningar, både rörande vetenskapliga frågeställningar, verksamhetsutveckling och i ledarskapsfrågor.

Jag utvecklas inom nya områden och har stor glädje av mina tidigare erfarenheter. Arbetet på Läkemedelsverket är mångfasetterat, alltifrån kvalitetssäkring av det vetenskapliga utredningsarbete som verkets många kompetenta utredare genomför, till normgivning inom det europeiska samarbetet, utveckling av den interna verksamheten samt ledning och utveckling av ett professionellt och engagerat team. Den starka känslan av att vara delaktig i viktiga beslut och kunna påverka utvecklingen på läkemedelsområdet mot en ökad harmonisering inom Europa är också väldigt stimulerande. Bland annat sker detta genom att vara delaktig i arbetet inom de europeiska arbetsgrupperna men också genom att synliggöra verkets och EUs ståndpunkt på kurser och konferenser. De många kontaktytor både i och utanför Sverige och som arbetet genererat, har förändrat min egen syn på EU-samarbetet i grunden. På Läkemedelsverket lägger man stor vikt vid att medarbetarna ska utvecklas och må bra vilket återspeglas i en hög trivselfaktor. Inte minst kollegornas respekt för varandras egenskaper och skilda kompetenser bidrar starkt till detta!"

Bakgrund: Apotekare med erfarenhet av industriell läkemedelsutveckling främst inom farmaceutisk formulering av parenterala läkemedel och ögonläkemedel.

Arbetsuppgifter: Leder verksamheten vid utredningsenheten för Farmaci och Bioteknologi. Bitr. direktör för verksamhetsområdet Utredning och Regulatorisk administration.

 

”Det är ett mångfacetterat arbetsfält!”

Ahmad Amini, laboratorieutredare

Läkemedelsverkets laboratorium ansvarar för laborativ kvalitetskontroll av kemiska och bioteknologiska läkemedel både nationellt och i samarbete med övriga nationella kontrollaboratorier i Europa. Laboratoriet deltar också i utarbetandet av monografier (kvalitetsnormer) för både biologiska och kemiska substanser avsedda att publiceras i Europafarmakopén. Detta arbete innebär ofta metodutvecklingsarbete.

Laboratoriet arbetar även med forskning och utveckling (FoU) för att utveckla metoder baserade på modern analytisk instrumentering för identifiering och kvantifiering av läkemedelssubstanser. FoU-verksamheten bidrar till en ökad kunskap om läkemedel vilket främjar tillsyns- och farmakopéarbete samt samarbetet med andra enheter inom Läkemedelsverket. FoU är också en viktig länk för samverkan med samhället, exempelvis med universitet, där vi handleder doktorander och examensarbetare. Att arbeta på Läkemedelsverket medför en ständig kompetensutveckling!

I mitt arbete ingår att bedriva FoU och sätta upp officiellt godkända metoder för att kontrollera kvalitet på godkända läkemedel. Jag är involverad i analys av misstänkt olagliga läkemedel och deltar även i viss mån i utredningsarbete för godkännande av nya läkemedel."

Bakgrund: Apotekare och docent i analytisk farmaceutisk kemi vid Uppsala Universitet. Jag har jobbat några år som forskare vid Purdue Universitet i USA.

Arbetsuppgifter: Kontrollerar proteiner och peptider som används som läkemedel. Deltar även i utredningsarbete för godkännande av nya läkemedel. Utvecklar nya metoder för analys av läkemedel.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies