Vad gör en läkare på Läkemedelsverket?

Vi är ett 60-tal läkare där många av oss har tagit steget från den kliniska verkligheten, forskningen eller läkemedelsindustrin. Vårt arbete är varierande, stundtals intensivt och väldigt intressant. Här arbetar du för att bidra till nytta för många patienter, både i Sverige och inom EU.

Lisbeth Barkholt, klinisk utredare

"Utveckling av avancerade medicinska terapiprodukter är framtiden!"

Bakgrund: Docent i transplantationsforskning och överläkare inom blodstamcells/benmärgstransplantation med specialistkompetens i transplantationskirurgi och klinisk immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Arbetsuppgifter: Sluthandläggare av ansökningar för kliniska läkemedelsprövningar samt utrednings- och utvecklingsarbete i expertgruppen avancerad terapi medicinprodukter (ATMP). Deltar i vetenskaplig rådgivning för akademiska forskargrupper och läkemedelsindustrin samt författandet av riktlinjer om framför allt utveckling av ATMP.

Anders Lignell, klinisk utredare

"Ett alternativt sätt att göra nytta för patienter"

Bakgrund: Specialistläkare i infektionssjukdomar, har arbetat kliniskt på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Disputerat på avhandling om farmakodynamiska studier av svampläkemedel mot Candida-infektioner.

Arbetsuppgifter: Klinisk utredare inom infektionsområdet med fokus på antibiotika och antimykotika. Arbetar bland annat med bedömning av nya läkemedel, vetenskaplig rådgivning. Representerar Läkemedelsverket i flera nationella arbetsgrupper och representant i europeisk expertgrupp för infektionssjukdomar.

Björn Zethelius, ämnesområdesansvarig farmakoterapi

"Ständigt utvecklande och lärande!"

Bakgrund: Överläkare på Akademiska sjukhuset men även arbetat på mindre sjukhus. Specialist i internmedicin, endokrinologi och diabetologi. Disputerad på en epidemiologisk avhandling om typ 2 diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Docent i medicin vid Uppsala universitet. Är fortfarande forskningsaktiv, bland annat inom det nationella diabetesregistret, NDR.

Arbetsuppgifter: Ämnesområdesansvarig i farmakoterapi. Ordförande i LVs verksövergripande kvalitetssäkringsgrupp som kvalitetssäkrar ansökningar för marknadsgodkännanden, säkerhetsuppföljningar av godkända läkemedel samt vetenskaplig och regulatorisk rådgivning inom alla terapiområden.

Charlotte Asker-Hagelberg, verksamhetsstrateg

"Det tvärprofessionella arbetssättet är
oerhört lärorikt!"

Bakgrund: Läkare och specialist i klinisk farmakologi. Tjänstgjort på Karolinska Universitetssjukhuset, randutbildad i onkologi. Disputerat på en avhandling i molekylär tumörbiologi om gener som driver tumörers tillväxt.

Arbetsuppgifter: Representerar Läkemedelsverket i MSG som arbetar med myndighetsgemensamma kunskapsstyrningsfrågor, samt med intern förändringsledning, processutveckling och verksamhetsstrategiska frågor.

 
 

Relaterad information

Broschyren vad gör en Läkare på Läkemedelsvkerekt?

Läs mer om att arbeta som läkare på Läkemedelsverket och ta del av fler och fördjupade personporträtt.

 Vad gör en läkare på Läkemedelsverket? (pdf)En klinisk utredare berättar om sitt arbete i filmlänken nedan.

Liggande rektangel i svart på vit bakgrund 

 

Kontakta oss

Terese Einarsson, HR-handläggare
Tel: 018-18 36 67

E-post: terese.einarsson@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies