Vad gör en statistiker på Läkemedelsverket?

Läkemedelsverkets statistiker har en betydande roll i de tvärvetenskapliga team som arbetar med vetenskapliga rådgivningar till läkemedelsföretag samt värdering av läkemedelsansökningar och kliniska prövningsansökningar, nationellt och i samarbete med europeiska läkemedelsmyndigheter. Tillsammans har statistikerna lång erfarenhet av klinisk forskning och utveckling från både läkemedelsindustri och läkemedelsmyndighet. Som statistiker på LV är man med och påverkar viktiga beslut i tillståndsärenden och bidrar därmed till att göra livet bättre för patienten.

Vi är idag en grupp om sex biostatistiker som är organisatoriskt placerade på en enhet, men som arbetar över enhetsgränserna inom alla terapiområden. Det innebär att det alltid finns statistiker att diskutera med i närheten och att vi på ett enkelt sätt kan fördela ärenden mellan oss, samtidigt som vi ingår i tvärvetenskapliga team tillsammans med bl.a. kliniska utredare, farmakokinetiker och prekliniker.

Läkemedelsverket erbjuder en mycket utvecklande arbetsmiljö då en mångfald av statistiska frågeställningar gör jobbet omväxlande och lärorikt. Tillsammans har vi lång erfarenhet av planering och analys av kliniska studier från både läkemedelsindustri och läkemedelsmyndighet och fortfarande finner vi nya spännande statistiska frågeställningar att fördjupa oss i.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter rör statistisk och metodologisk värdering av framförallt klinisk effekt i ansökningar om marknadsgodkännande av läkemedel. Dessutom är vi ofta involverade i vetenskapliga rådgivningar till läkemedelsföretag, men även enskilda forskargrupper. Utredningar av läkemedelsansökningar för marknadsgodkännande och viss rådgivning sker i samarbete med andra nationella läkemedelsmyndigheter i Europa och den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Härutöver är vi ansvariga för statistisk och metodologisk bedömning av prövningsprotokoll för ansökningar om kliniska studier för läkemedel och medicintekniska produkter samt arbetar med konsultativa uppgifter som uppstår inom Läkemedelsverkets övriga verksamhetsområden. Vi har även möjlighet att delta i det internationella arbetet med vetenskapliga riktlinjer inom läkemedelsutveckling.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies