Vill du bidra vetenskapligt med din kliniska kompetens?

Hos oss kan du, tillsammans med många andra läkare, bidra med din kliniska kompetens i ett vetenskapligt sammanhang. Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde ska vara säkra, effektiva och av god kvalitet. Vårt arbete ska främja folk- och djurhälsan samt stödja hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och läkemedelsutvecklingen.

Som läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket arbetar du med alla faser och aspekter av läkemedelsutveckling genom bland annat vetenskaplig rådgivning till läkemedelsföretag, bedömning av kliniska prövningar, värdering av effekt- och säkerhetsdokumentationen inför godkännande av läkemedel och säkerhetsuppföljning av godkända läkemedel. I arbetet ingår stimulerande och kompetensutvecklande diskussioner, såväl ämnesspecifika som multidisciplinära, där vetenskapliga och regulatoriska frågor balanseras mot varandra.

Arbetet ger en mycket god möjlighet att både följa och aktivt påverka den internationella läkemedelsutvecklingen. Läkemedelsvärdering sker till stora delar i ett europeiskt samarbete där Sverige har en framstående position, bland annat genom att ta huvudansvar för många utredningar, särskilt vad gäller cancerläkemedel. Detta innebär samarbete med kliniska utredare från andra länder och deltagande i läkemedelsdiskussioner på europeisk nivå.

För att trivas med arbetet som klinisk utredare bör du vara genuint intresserad av klinisk forskning och ha en god analytisk förmåga. Med en lyhörd, öppen och prestigelös inställning bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat.

Det finns möjligheter att kombinera arbetet hos oss med klinisk tjänstgöring eller forskning. Vi tillämpar flextid vilket ger möjligheter att balansera arbetsliv och privatliv. För dig som pendlar kan arbete i hemmet en dag i veckan vara en lösning. Alternativa anställningsformer kan diskuteras för att finna lösningar som passar både dig och oss.

Uppsala har goda förbindelser med orter i närområdet. Både SJ-tåg och SL-pendeln har täta turer till och från Stockholm. Från Uppsala centralstation går frekventa bussar till Läkemedelsverket, alternativt kan man promenera på 20-30 minuter.

Läkemedelsverkets enheter för Effekt och Säkerhet värderar dokumentation kring klinisk effekt, säkerhet och farmakokinetik, samt farmakologiska och toxikologiska studier inom sina respektive terapiområden. Vi söker kontinuerligt nya medarbetare. På den enhet som ansvarar för terapiområdena onkologi, transplantation, dermatologi, gynekologi/obstetrik samt urologi finns behov att rekrytera ytterligare kliniska utredare.

Om du är läkare med specialistkompetens, företrädesvis inom områdena onkologi eller hematologi, gärna med erfarenhet av forskningsarbete, och tycker detta verkar intressant så är du varmt välkommen att kontakta oss. Skicka e-post till registrator@lakemedelsverket.se.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies