Betr. tjänsten som utredare dnr 2.4.1-2017-049452

Läkemedelsverket har beslutat tillsätta ovanstående befattning med Alma Hodzic.

Den som vill överklaga beslutet ska skriftligen ge till känna

- vilket beslut som överklagas (ärendets diarienummer)

- vilken ändring som önskas i beslutet

- vem som överklagar beslutet (namn och adress)

Skrivelsen ska vara undertecknad.

Skrivelsen ska ställas till regeringen, men sändas till:

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 UPPSALA.

Skrivelsen ska ha inkommit till Läkemedelsverket inom tre veckor från nedan angiven anslagstidpunkt.

Detta meddelande har anslagits på Läkemedelsverkets anslagstavla den 11 september 2017.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies