Alla blanketter, mallar och formulär

Här hittar du de blanketter som finns tillgängliga på Läkemedelsverkets webbplats. De flesta måste du skriva under för hand för att sedan skicka till Läkemedelsverket per post. De blanketter som inte kräver underskrift kan skickas via e-post. Se mer information om hur du kontaktar oss till höger.

Blanketter om läkemedel för företag

Ansökan om avregistrering av läkemedel

Ansökan om avregistrering av läkemedel

Application for withdrawal of the marketing authorisation of medicinal products

 Ansökan om avregistrering av parallellimporterat läkemedel

Försäljningsinformation för läkemedel

Försäljningsinformation för läkemedel - Sunset clause

Produktinformationsmallar

QRD: SmPC-, PL- och märkningsmall (human) EMEA:s webbplats (nytt fönster)

QRD: SmPC-, PL- och märkningsmall (veterinary) EMEA:s webbplats (nytt fönster)

MRP/DCP: SmPC-, PL- och märkningsmall - veterinärläkemedel, MRP/DCP EMEA:s webbplats (nytt fönster)

 Question to the Nordic package group

 Request for a Nordic mock- up cooperation

 QRD-riktlinjer för EMAs QRD-mallar

 Checklista för svensk produktinformation

Ansökan om vetenskaplig rådgivning

Vetenskaplig rådgivning, ansökan

Application for scientific advice

Ansökan om partihandelstillstånd

Ansökan om partihandelstillstånd enligt LVFS 2014:8

Ansökan om partihandelstillstånd enligt LVFS 2014:8

Ansökan om tillverkningstillstånd och certifikat för API-tillverkning

Ansökan om tillverkningstillstånd enligt LVFS 2004:7 och ansökan om certifikat för API-tillverkning

Ansökan om tillverkningstillstånd enligt LVFS 2004:7 och ansökan om certifikat för API-tillverkning

Request for certificate of a pharmaceutical product

Request for certificate of a pharmaceutical product

Anmälan om tillverkning, import och distribution av aktiva substanser (API)

 Anmälan om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel enligt LVFS 2013:4

 Anmälan om förändring enligt LVFS 2013:4

Ansökan om nedsättning eller befrielse från årsavgift för godkända läkemedel som marknadsförs i Sverige

 Årsavgift, ansökan om nedsättning eller befrielse från årsavgift för godkända läkemedel som marknadsförs i Sverige

CIOMS (Suspect Adverse Reaction Report)

CIOMS (Suspect Adverse Reaction Report) CIOMS webbplats (nytt fönster)

Ansökan om klinisk läkemedelsprövning

Gäller veterinärmedicinska läkemedelsprövningar samt för ansökningar som lämnats före 1 maj 2004

Ansökan om klinisk läkemedelsprövning

Ansökan om klinisk läkemedelsprövning

 Faktureringsunderlag för klinisk prövning

Request for RMS

Request for RMS in a decentralised procedure

 Request for RMS in a mutual recognition procedure, human medicinal products

 Appendix 1, Request for RMS human medicinal products

Request for RMS in a mutual recognition procedure, veterinary medicinal Products

Application for a marketing authorisation

 Application for a marketing authorisation

Produktprov/Product sample

 Produktprov/Product sample

Statement for duplicate applications

Statement for duplicate applications - human medicinal products

Statement for duplicate applications - veterinary medicinal products

Application for Renewal of a Marketing Authorisation

 Application for Renewal of a Marketing Authorisation

Ansökan om förnyat godkännande för nationellt godkända läkemedel som förnyats tidigare

Förnyat godkännande, ansökan för nationellt godkända läkemedel som förnyats tidigare

Application for renewal of a marketing authorisation for nationally approved medicinal products at least once renewed

Application for renewal of a marketing authorisation for nationally approved medicinal products at least once renewed

Ändring av bipacksedel-märkning, nationell ändring

Ändring av bipacksedel-märkning, nationell ändring

Ändring av bipacksedel-märkning, nationell ändring

Notification of change of the labelling-package leaflet, national change

Notification of change of the labelling-package leaflet, national change

Notification of change of the labelling-package leaflet, national change

Application for variation to a marketing authorisation

 Application for variation to a marketing authorisation

Parallellimport/Parallel import

 Ansökan om tillstånd att sälja parallellimporterat läkemedel

 Ansökan om ändring av parallellimporterat läkemedel

 Ansökan om förnyat tillstånd att sälja parallellimporterat läkemedel

 Product sample for parallel imported medicinal product

 Produktprov för parallellimporterat läkemedel 

 Ansökan om byte av referens-SmPC för parallellimporterat läkemedel

 Ansökan om avregistrering av parallellimporterat läkemedel

 Application for renewal of license to sell a parallel imported medicinal product

 Application for variation of parallel import medicinal products

 Application for license to parallel import medicinal products

Restsituation för läkemedel

 E-tjänst för restnoteringar

 Handledning e-tjänst restnoteringar

Indragning av läkemedel

Indragning av läkemedel

Vägledning för indragningsblankett

 Riktad indragning
 Vägledning - för riktad indragning

Anmälan om överföring av innehavare av marknadsföringstillstånd

Anmälan om överföring av innehavare av marknadsföringstillstånd

Notification of transfer of the holders of marketing authorisations

Notification of transfer of the holders of marketing authorisations

Lokal företrädare/innehavare av marknadsföringstillstånd

Anmälan om ny/borttagande/ändrad lokal företrädare

Notification of a new/removal of/change of local representative

Notification of a new/removal of/change of local representative

Anmälan om namn/adressändring för lokal företrädare

Anmälan om namn/adressändring för lokal företrädare

Notification of name/address change of the local representative

Notification of name/address change of the local representative

Säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar

 Anmälan om frivillig säkerhetsförsegling

 Notification regarding optional anti-tampering device

Blanketter om medicintekniska produkter för företag

Kliniska prövningar - Medicintekniska produkter

Kliniska prövningar - anmälan/Notification form - Clinical investigation of medical devices

Anvisning för anmälan - Kliniska prövningar

Guidance to Notification form

Rapport om olycka eller tillbud/ Incident report

 New Manufacturer Incident Report (MIR) 

 Helptext for New Manufacturer Incident Report

Tillverkarens rapport om korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden

Manufacturer’s Field Safety Corrective Action Report

Manufacturer’s Periodic Summary Report (PSR)

Manufacturer’s Trend Report

Anmälan av medicintekniska produkter

 Anmälan av medicintekniska produkter i klass I, Is och Im, ansökan

Anmälan av medicintekniska produkter i klass I, Is och Im, ansökan

Anvisning om anmälan av medicintekniska produkter i klass I, Is och Im, ansökan

Anmälan av CE-märkta IVD-produkter

 Anmälan av CE-märkta IVD-produkter, ansökan

Anmälan av CE-märkta IVD-produkter, ansökan

Anvisning om anmälan av CE-märkta IVD-produkter, ansökan

Anmälan av tillverkningsverksamhet, specialanpassade medicintekniska produkter

Anmälan av tillverkningsverksamhet, specialanpassade medicintekniska produkter, ansökan

Anmälan av tillverkningsverksamhet, specialanpassade medicintekniska produkter, ansökan

Anvisning om anmälan av tillverkningsverksamhet, specialanpassade medicintekniska produkter, ansökan

Exportintyg/Free Sales Certificate, ansökan

Exportintyg/Free Sales Certificate, ansökan

Exempel för tillverkare - Exportintyg/Free Sales Certificate, ansökan

Exempel för auktoriserad representant - Exportintyg/Free Sales Certificate, ansökan

Anvisningar- Exportintyg/Free Sales Certificate, ansökan

Ansökan om och avslutande av dispensperiod

Ansökan om och avslutande av dispensperiod

Anvisningar om ansökan om och avslutande av dispensperiod

Konsultation, läkemedelssubstans

Request Form (konsultation, läkemedelssubstans)

Application Form (konsultation, läkemedelssubstans)

Variation Application Form (konsultation, läkemedelssubstans)

Blanketter nationella medicinska informationssystem

Tillverkarens rapport om olycka/tillbud. Nationella medicinska informationssystem. Tillverkarens rapport om olycka/tillbud

Tillverkarens rapport om korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden

Anmälan av Nationella medicinska informationssystem

 Rapportera avvikelse, olycka/tillbud NMI

Blanketter för företag om narkotika

Ansökan om införsel, utförsel och handel av narkotika

Ansökan om införsel av narkotika vid enskilt tillfälle

Ansökan av utförsel av narkotika vid enskilt tillfälle

Ansökan om införsel, utförsel, tillverkning, handel eller innehav av narkotika

 Blankett för årsredovisning

 Vägledning för årsredovisning

 Försättsblad – narkotikaredovisning

 Blankett för kvartalsredovisning

Årsredovisning av narkotikainnehav (universitet och högskolor)

Ansökan om transiteringstillstånd

Redovisning av beslag och destruktion av narkotika

 Redovisning av beslag och destruktion av narkotika (Polismyndighet)

 Redovisning av beslag och destruktion av narkotika (Nationellt forensiskt centrum)

 Redovisning av beslag och destruktion av narkotika (Tullverket)

Blanketter för företag om narkotikaprekursorer

Ansökan om import/export av narkotikaprekursorer

Narkotikaprekursorer Kategori 1, ansökan/tillstånd

Narkotikaprekursorer Kategori 2, ansökan/registrering

Narkotikaprekursorer Kategori 3, ansökan/registrering

Kundförsäkran, Narkotikaprekursorer

 Vägledning för årsredovisning

Blanketter för företag om sprutor och kanyler

Anmälan om handel med sprutor och kanyler

Blanketter för företag om rapportering av oönskade effekter av kosmetiska produkter

 Blankett för rapport av oönskad effekt av kosmetisk produkt

 SUE Form A (EU-kommissionens webbplats)

Blanketter för företag om tatueringsfärger

Anmälan till produktregister, blankett DEL 1

 Anmälningsblankett för tatueringsfärg DEL 1

 Anmälningsblankett för tatueringsfärg DEL 1

Anmälan till produktregister, blankett DEL 2

 Anmälningsblankett för tatueringsfärg DEL 2

 Anmälningsblankett för tatueringsfärg DEL 2

Blanketter för företag om homeopatika

Ansökan om förnyad registrering av homeopatiska läkemedel

Ansökan om förnyad registrering av homeopatiska läkemedel

Ansökan om ändring av homeopatiska läkemedel

Ansökan om ändring av homeopatiska läkemedel

Blanketter för hälso- och sjukvården om rapportering av biverkningar, negativa händelser och tillbud

Rapport av biverkningar

 Blankett för biverkningsrapport från Hälso- och sjukvården 

 Blankett för biverkningar på djur 

Rapportera negativa händelser och tillbud

Rapportering av negativa händelser och tillbud, Nationella medicinska informationssystem

Rapportering av negativa händelser och tillbud, medicintekniska produkter

 Rapportering av negativa händelser och tillbud, medicintekniska produkter

CIOMS (Suspect Adverse Reaction Report)

CIOMS website

Blanketter för hälso-och sjukvården om kliniska prövningar

Ansökan om klinisk läkemedelsprövning

Ansökan om klinisk läkemedelsprövning

Ansökan om klinisk läkemedelsprövning

(gäller veterinärmedicinska läkemedelsprövningar samt för ansökningar som lämnats före 1 maj 2004)

CIOMS (Suspect Adverse Reaction Report)

CIOMS (Suspect Adverse Reaction Report)

Blanketter för hälso-och sjukvården om förskrivning

Blankett för licensmotivering

Blankett bilaga till licensmotivering (centralstimulantia vid ADHD samt ADD)

Blankett för dispensansökan

Blankett för dispensansökan

Ex tempore/ansökan om rikslicens

Ex tempore/Ansökan om rikslicens - nyansökan

Ex tempore/Ansökan om rikslicens - förnyad ansökan

Blanketter för hälso-och sjukvård om tillsyn och uppföljning

Blanketter om blodverksamhet

Ansökan om tillstånd att bedriva blodverksamhet enligt lagen om blodsäkerhet

Ansökan om godkännande av väsentlig förändring enligt lagen om blodsäkerhet

Årlig rapport om verksamheten vid inrättning för blodverksamhet

Anmälan av allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet

Blanketter om vävnader och celler

Ansökningsblankett för tillstånd vävnadsinrättning

Ansökan om godkännande av väsentlig förändring hantering av mänskliga vävnader och celler

 Årlig rapport om verksamheten vid vävnadsinrättning

 Ansökan om tillstånd för tillverkning av läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget

Blanketter om hemofiltrationsvätskor

Ansökan om tillstånd för tillverkning av hemofiltrationsvätskor on-line

 Anmälan av väsentlig ändring gällande hemodialys- och hemofiltrationsvätskor inom vården

 Anmälan av avvikande händelse inom dialysverksamhet

Blanketter om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Sjukhusens läkemedelsförsörjning, anmälan om verksamhet eller väsentlig förändring

Sjukhusens läkemedelsförsörjning, anmälan om brister

Blanketter för apotek och handel

Handel med vissa receptfria läkemedel

länksymbol till e-tjänst Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel

länksymbol till e-tjänst Ändringsanmälan - handel med vissa receptfria läkemedel

länksymbol till e-tjänst Avanmälan - handel med vissa receptfria läkemedel

 

Information om anmälan och avanmälan om handel med receptfria läkemedel 

Öppenvårdsapotek

 Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

länksymbol till e-tjänst Anmälan av ny läkemedelsansvarig vid öppenvårdsapotek 

 Anmälan om förändring vid öppenvårdsapotek

Anmälan om allvarliga brister eller avvikande händelser

 Apoteksombud - Anmälan, förändring och avanmälan

 

Ansökan om tillstånd att bedriva maskinell dosverksamhet

Blanketter för allmänheten

Schengenintyg

Schengenintyg - Intyg för medförande av narkotikaklassat läkemedel inom ramen för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75

Rapportera misstänkta biverkningar

 Blankett för dig som är konsument och vill rapportera biverkningar

 Blankett för rapport av oönskad effekt av kosmetisk produkt

E-tjänst sjukvårdspersonal

E-tjänst konsumenter

 Blankett för biverkningar på djur 

Blanketter om Jävsdeklaration

Nio statliga myndigheter har kommit överens om gemensamma regler för redovisning av eventuella intressekonflikter hos anlitade experter och sakkunniga samt anlitade brukarorganisationer och deras representanter.

Deklaration avseende jäv eller andra bindningar/intressekonflikter som kan påverka myndighetens opartiskhet och saklighet

DECLARATION of conflicts of interest (EN)

Beskrivning av jävsreglerna och hanteringen av jäv

 Declaration of Interest – Information from the agencies (EN)

Deklaration för representanter från brukarorganisationer

Information om intressekonflikter och jäv för brukarorganisationer och deras representanter

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies