Lagar & regler

Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Sverige reglerar till exempel inte läkemedelshanteringen själv utan gör det i samarbete med övriga medlemsstater. Bland annat har EU-direktiv om läkemedel och medicintekniska produkter genomförts i läkemedelslagen och lagen om medicintekniska produkter.

Svenska lagar och förordningar införs i Svensk författningssamling (SFS). 

Många EU-regler införs även i föreskrifter. Läkemedelsverkets föreskrifter publiceras från och med den 1 juli 2015 i den Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS). Föreskrifter utgivna före detta datum har publicerats i Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS).

Författningsnummer

Varje svensk författning har ett unikt författningsnummer som består av tre delar:

  • Vilken författningssamling som författningen publiceras i, exempelvis SFS och HSLF-FS.
  • Författningens årtal, exempelvis 1997.
  • Författningens löpnummer, det vill säga vilken ordning den kom på detta år, exempelvis:13

Sammantaget blir det:

LVFS 1997:13

Grundförfattningar, ändringar och omtryck

Grundförfattning är namnet på en ny författning som myndigheten beslutar om. Exempel:

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

Grundförfattningens nummer följer med författningen oavsett om den ändras eller trycks om. Detta nummer skall alltid anges i författningens titel, även i ändringsförfattning och omtryck.

Ändringsförfattning är namnet på den författning myndigheten beslutar om när grundförfattningen behöver ändras. Exempel:

Föreskrifter (LVFS 2010:27) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

Omtryck görs för att underlätta läsningen av en författning när den ändrats mycket. Omtryck räknas också som en ändringsförfattning. Exempel: 

Föreskrifter (LVFS 2012:1) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

 

 
 

Kontakta oss

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies