Externa länkar till lagstiftning

Ikon: extern länk Svensk författningssamling

Gällande svenska lagar och förordningar i SFS (Svensk författningssamling) på Riksdagens hemsida.

Ikon: extern länk Lagrummet

Här finns förarbeten till lagstiftning, författningar, svensk rättspraxis och internationellt material.

Ikon: extern länk Regeringskansliet

Sök lagar, propositioner, SOU, DS m.m.

Ikon: extern länk International Narcotics Control Board

The International Narcotics Control Board (INCB) is the independent and quasi-judicial control organ monitoring the implementation of the United Nations drug control conventions.

Europeiska unionens råd

Ikon: extern länk Europeiska rådet

Ikon: extern länk Europeiska unionens råd – tillgång till rådets handlingar"

Här finns rådets förslag på ändringar av kommissionens ursprungliga förslag till en rättsakt. Söktips: Förslag till rättsakter har en interinstitutionell ärendebeteckning som består av årtal/löpnummer (COD), exempelvis 2003/0030, denna beteckning följer förslaget genom hela beslutsprocessen. Under rubriken Utökad sökning kan man söka på denna beteckning. 

Ikon: extern länk EU-upplysningen

Här finner du information om EU:s uppbyggnad, politikområden, dokument m.m.

EU-databaser

Ikon: extern länk ECLAS

Europeiska kommissionens bibliotekskatalog

Ikon: extern länk EudraLex

Regelsystem för bl.a. farmaceutiska, medicintekniska produkter

Ikon: extern länk EUR-Lex

EU:s officiella tidning, EG-rättsakter, rättspraxis m.m.

Ikon: extern länk EudraPortal

EudraNet-tjänster för den regulatoriska sektorn

Ikon: extern länk EurActiv

EU-nyheter, policyfrågor och EU-aktörer online

Ikon: extern länk Healthcare Industries 

European Commission, Internal market, Industry, Entrepeneurship and SMEs

Ikon: extern länk Pharmaceuticals in the European Union

European Commission Sanco DG. Europakommissionens generaldirektorat för folkhälsa. Ingång till EudraLex Collection

Ikon: extern länk Pre-Lex

Här kan du följa den interinstitutionella beslutsprocessen, d.v.s. ett dokuments gång genom EU:s olika institutioner för att bli en gällande rättsakt.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies