Kommande lagstiftning

Här hittar du länkar och information om kommande förändringar i regelverk som omfattar Läkemedelsverkets ansvarsområden.

Nya EU-förordningar och EU-direktiv

Förordningar och direktiv som har bearbetats, ändrats eller tillkommit men som ännu inte har börjat gälla i sin helhet finns tillgängliga på EUR-Lex, webbportalen till EU-rätten.

Ikon: extern länk EUR-Lex

Förslag till EU-förordningar och EU-direktiv

Förslag som har bearbetats av rådet och Europaparlamentet kan man hitta på webbportalen Pre-Lex. Här kan man också följa arbetsgången mellan de olika institutioner som berörs.

Ikon: extern länk Pre-Lex

Information om arbete som pågår internt hos Europeiska kommissionen finns inte på Pre-Lex. Det kan man däremot hitta på kommissionens egen hemsida.

Ikon: extern länk Europeiska kommissionen

Det generaldirektorat inom kommissionen som främst hanterar frågor inom Läkemedelsverkets område är Generaldirektoratet för folkhälsa. Här hittar man t.ex. förslag till ändrad EU-lagstiftning avseende läkemedelsområdet.

Ikon: extern länk Generaldirektoratet för folkhälsa

Utredningar och förslag till svensk lagstiftning (propositioner, SoU, DS m.m.)

Information om utredningar och förslag till svensk lagstiftning finns på Regeringskansliets webbplats.

Ikon: extern länk Regeringskansliet

Förslag till nya föreskrifter från Läkemedelsverket samt förslag till ändringar i befintliga föreskrifter (LVFS/HSLF-FS)

Externremiss om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.
Remisstiden löper ut den 16 mars 2018.

Externremiss med förslag till två nya föreskrifter om licens och om lagerberedningar.
Remisstiden löper ut den 16 februari 2018. 

Externremiss om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
Remisstiden löper ut den 31 januari 2018.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies