Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS/HSLF-FS

De gällande grundförfattningar finns tillgängliga nedan i pdf-format. Upphävda ändringsförfattningar presenteras inom parentes. För författningar som ändrats och omtryckts: se sist gjorda omtryck och därefter gjorda ändringar för att få senaste lydelsen. Till vissa föreskrifter finns vägledningar. Från och med den 1 juli 2015 ingår Läkemedelsverkets föreskrifter i den Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.(HSLF-FS).

 till vägledningarna

Gällande grundförfattningar

2018-2019  
2019:32

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

 
2019:26 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:26) om utgåva av 10.0 av Europafarmakopén; 

 
2018:59

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;

 
2018:26

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:26) om lagerberedningar;

 
2018:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens;

 
2017

 

 
2017:75

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel; 

 
2017:74 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel;

 
2017:65

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:65) om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter avsedda för in-vitrodiagnostik;

 
2016  
2016:78

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:78) om kliniska läkemedelsprövningar på djur;

 

2016:34 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Ändrad HSLF-FS
2016:62 
2016:93
2018:3
2018:34
2018:58
2018:64
2018:65 
2018:66 Träder i kraft den 1 december 2019.

2019:31

Konsoliderad HSLF-FS
2016:34

2015  
2015:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14) om försäljning av vacciner och blodprodukter för humant bruk;

Ändrad HSLF-FS
2016:18

Konsoliderad HSLF-FS 2015:14 

2014  
2014:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:17
2018:37
2018:63

Konsoliderad LVFS
2014:8 

2014:7

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem;

 
2014:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;

Ändrad HSLF
2016:16

Konsoliderad LVFS
2014:4

2013  
2013:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter;

Ändrad LVFS
2014:1

Konsoliderad LVFS
2013:10

2013:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:15

Konsoliderad LVFS
2013:4

2013:3 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:14

Konsoliderd LVFS
2013:3 

2012
2012:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger;

 
2012:22

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler;

 
2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:13

Konsoliderad LVFS
2012:19

2012:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur;

Ändrad HSLF-FS
2016:12

Konsoliderad LVFS
2012:15

2012:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Ändrad och omtryckt HSLF-FS
2016:50

Ändrad HSLF-FS
2017:70

Konsoliderad LVFS
2012:14

2012:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

Ändrad HSLF-FS
2016:11

Konsoliderad LVFS
2012:8

2011
2011:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor;

Ändrad HSLF-FS
2016:10

Konsoliderad HSLF-FS 2011:19

2011:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor;

Ändrad HSLF-FS
2016:76

Ändrad och omtryckt HSFL-FS
2017:73 

Konsoliderad LVFS
2011:15

2011:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

Ändrad LVFS
2012:3
2012:6
2012:23
Rättelseblad LVFS 2012:23
2013:1
2013:13 
2013:15
2013:18
2014:2
2014:9
2014:11
2014:17
2015:4
Ändrad HSLF-FS
2015:12
2015:35
2016:80
2016:81
2017:1
2017:54
2017:64
2017:68
2018:9
2018:32
2018:40
2018:46
2019:1
2019:5
2019:7
2019:16
2019:18
2019:23
2020:1

Konsoliderad LVFS
2011:10

2011:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS
2012:2

Ändrad HSLF-FS
2016:33

Konsoliderad LVFS
2011:9

2011:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget;

Ändrad HSLF-FS
2016:32

Konsoliderad LVFS
2011:3

2010
2010:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek;

Ändrad HSLF-FS
2016:31

Konsoliderad LVFS
2010:12

2010:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;

Ändrad HSLF-FS
2016:30

Konsoliderad LVFS
2010:9 

2010:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;

Ändrad LVFS
2010:13

Ändrad HSLF-FS
2016:29

Konsoliderad LVFS
2010:4

2009
2009: 20

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

Ändrad LVFS
2010:18

Ändrad och omtryckt LVFS 2015:3

Ändrad LVFS
2015:6
2018:4

Konsoliderad LVFS
2009:20 

2009:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2012:10

Ändrad LVFS
2013:20 

Ändrad HSLF-FS
2016:28

Konsoliderad LVFS
2009:10

2009:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2009:21
2010:6
2012:9

Ändrad och omtryckt genom LVFS 2013:14 

Ändrad LVFS
2015:5

Ändrad HSLF-FS
2016:35
2018:36
2018:57
2019:29

Konsoliderad LVFS
2009:9

2009:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2010:11
2015:2 

Ändrad HSLF-FS
2018:56

Konsoliderad LVFS
2009:8 

2009:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:26

Konsoliderad LVFS
2009:6 

2008

2008:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Ändrad LVFS
2011:4
Ändrad HSLF-FS
2016:9

Ändrad och omtryckt
HSLF-FS
2017:32

2007
2007:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:8) om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort;

 
2006
2006:16

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;

Ändrad LVFS
2010:2

Ändrad HSLF-FS
2018:35

Konsoliderad LVFS
2006:16

2006:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;

Ändrad LVFS
2007:7
2010:20
2012:13 
Rättelseblad till LVFS
2012:13

Ändrad LVFS
2013:6 

Ändrad HSLF-FS
2016:25
2016:79 

Konsoliderad LVFS
2006:11

2006:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur;

Ändrad HSLF-FS
2016:75 

Konsoliderad
LVFS 2006:10

2006:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

Rättelseblad till LVFS
2006:3

Ändrad LVFS
2007:5
2010:21

Ändrad och omtryckt genom
2012:16

Ändrad HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad LVFS
2006:3

2005:11

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;

Ändrad LVFS
2009:23
2012:17 
Rättelseblad till LVFS
2012:17

Ändrad HSLF-FS
2016:73
2018:62 

Konsoliderad LVFS
2005:11

2004:16

 

Läkemedelsverket föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning;

Ändrad HSLF-FS
2016:72

Konsoliderad LVFS
2004:16 

2004:10

 

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer;

 

2004:7

 

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Ändrad LVFS
2006:8

Ändrad HSLF-FS
2016:71
2018:61 

Konsoliderad
LVFS 2004:7

2004:6

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;

Ändrad LVFS
2004:19
2006:7 
2013:5
Ändrad HSLF-FS
2016:70
2018:60 

Konsoliderad LVFS
2004:6

2003:11

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Ändrad LVFS
2004:11
2007:3
2009:18
2011:13
2013:11
 
Ändrad HSLF-FS
2016:69

Konsoliderad LVFS
2003:11 

2001:7

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik;

Ändrad LVFS
2011:12
2012:7

Konsoliderad LVFS
2001:7

2001:5

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation;

Ändrad LVFS
2007:1
2009:19
2011:11

Ändrad HSLF-FS
2016:68

Konsoliderad LVFS
2001:5

1999:9

 

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter
för kontroll av vinetanol;

Ändrad och delvis upphävd LVFS 2010:28

Konsoliderad LVFS
1999:9

1997:13

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

(Ändrad LVFS 1998:5)

(Ändrad LVFS 1999:7)

Ändrad LVFS
2001:1
2002:5
2009:7
2009:25
2010:27

Ändrad och omtryckt LVFS
2012:1

Ändrad LVFS
2013:7 
2013:21
2014:15
Rättelseblad till LVFS
2014:15 

Ändrad LVFS
2015:8

Ändrad HSLF-FS
2016:4 
2016:84
2017:38
2017:62
2018:1
2018:45
2019:8

konsoliderad LVFS
1997:13 

1997:4

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:4) om analysmetoder för kontroll av sammansättningen av kosmetiska och hygieniska produkter;

 

1996:5

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige;

Ändrad HSLF-FS
2016:67

Konsoliderad
LVFS 1996:5 

1995:25

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover;

Ändrad LVFS
2009:6

Ändrd HSLF-FS
2016:66

Konsoliderad LVFS
1995:25

1995:21

 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;

(Ändrad och omtryckt LVFS 1999:12)

(Ändrad och omtryckt LVFS 2000:1)

(Ändrad och omtryckt LVFS 2003:7)

(Ändrad och omtryckt LVFS 2009:16)

Ändrad och omtryckt LVFS 2010:8

1995:20

 

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:20) om kontroll av vinetanol avsedd för motorbränsle;

Ändrad LVFS
1997:6

 

 


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies