Ämnesvis förteckning

I den ämnesvisa förteckningen publiceras grundförfattning med eventuella ändringsförfattningar samt Läkemedelsverkets allmänna råd. Författningarna och råden är publicerade i pdf-format. Till vissa föreskrifter finns även vägledningar;

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies