Allmänna råd

 

LVFS-nummer Föreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2005:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:6) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:6) om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika;

LVFS 2004:16

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning;

LVFS 2004:10

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer;

LVFS 2004:7

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Ändrad 
LVFS 2006:8

Konsoliderad LVFS 2004:7

LVFS 1999:9

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av vinetanol;

Ändrad och delvis upphävd
LVFS 2010:28

Konsoliderad LVFS 1999:9

LVFS 1999:4

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:4) om kontroll av radioaktiva läkemedel;

Ändrad
LVFS 2005:10
LVFS 1997:9

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:9) om registrering av vissa homeopatika;

Ändrad och omtryckt
LVFS 2003:2

Ändrad
LVFS 2006:12

Konsoliderad
LVFS 1997:9
 

LVFS 1996:17

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:17) om klinisk läkemedelsprövning;

Ändrad
LVFS 1998:7
LVFS 1999:3

LVFS 1995:20

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:20) om kontroll av vinetanol avsedd för motorbränsle;

Ändrad
LVFS 1997:6
LVFS 1995:19

Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1995:19) om godkännande av vissa utvärtes läkemedel för försäljning;

 

 

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies