Allmänna råd

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2005:6

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:6) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:6) om kontroll av vissa kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika;

 
LVFS 2004:16

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning;

Ändrad HSLF-FS 2016:72

Konsoliderad LVFS 2004:16 

LVFS 2004:10

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer;

 
LVFS 2004:7

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Ändrad LVFS
2006:8

Ändrad HSLF-FS
2016:71
2018:61

Konsoliderad LVFS 2004:7

LVFS 1999:9

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av vinetanol;

Ändrad och delvis upphävd LVFS 2010:28

Konsoliderad LVFS 1999:9

LVFS 1999:4

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:4) om kontroll av radioaktiva läkemedel;

Ändrad LVFS
2005:10
LVFS 1995:20

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:20) om kontroll av vinetanol avsedd för motorbränsle;

Ändrad LVFS
1997:6

 

 

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies