Anmälan

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:59

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;

 
HSLF-FS 2018:26

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:26) om lagerberedningar 

 
LVFS 2014:7

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem;

 
LVFS 2013:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:15

Konsoliderad LVFS 2013:4

LVFS 2013:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:14

Konsoliderad LVFS 2013:3 

LVFS 2012:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger;

 
LVFS 2012:22

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler;

 
LVFS 2012:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

Ändrad HSLF-FS
2016:11

Konsoliderad LVFS 2012:8

LVFS 2010:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;

Ändrad HSLF-FS
2016:30

Konsoliderad LVFS 2010:9 

LVFS 2009:20

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

Ändrad LVFS
2010:18

Ändrad och omtryckt LVFS
2015:3 

Ändrad LVFS
2015:6
2018:4

Konsoliderad LVFS 2009:20

LVFS 2009:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

 

Ändrad LVFS
2010:11
2015:2

Ändrad HSLF-FS
2018:56

Konsoliderad LVFS 2009:8

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies