Ansökan

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:25

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens; 

 
HSLF-FS 2017:75

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel; 

 

HSLF-FS 2017:65

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:65) om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik; 

 

HSLF-FS 2016:78 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:78) om kliniska läkemedelsprövningar på djur; 

 

LVFS 2014:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:17
2018:37
2018:63

Konsoliderad 
LVFS 2014:8

LVFS 2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:13

Konsoliderad
LVFS 2012:19 

LVFS 2011:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor;

 
LVFS 2011:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

Ändrad LVFS
2012:2 

Ändrad HSLF-FS
2016:33

Konsoliderad 
LVFS 2011:9

LVFS 2011:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget;

Ändrad HSLF-FS
2016:32 

Konsoliderad LVFS 2011:3

LVFS 2010:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;

Ändrad HSLF-FS
2016:30

Konsoliderad
LVFS 2010:9  

LVFS 2009:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2010:11
2015:2 

Ändrad HSLF-FS
2018:56

Konsoliderad 
LVFS 2009:8

LVFS 2008:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Ändrad LVFS
2011:4 

Ändrad HSLF-FS 
2016:9

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:32

LVFS 2006:16

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;

Ändrad LVFS
2010:2

Ändrad HSLF-FS
2018:35

Konsoliderad 
LVFS 2006:16

LVFS 2006:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m;

Ändrad LVFS
2007:7
2010:20
2012:13
Rättelseblad till LVFS 2012:13

Ändrad LVFS
2013:6 

Ändrad HSLF-FS
2016:25 
2016:79

Konsoliderad LVFS 2006:11

LVFS 2006:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

Rättelseblad LVFS
2006:3

Ändrad LVFS
2007:5
2010:21 
Ändrad och omtryckt LVFS 2012:16

Ändrad HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad
LVFS 2006:3

LVFS 2004:10

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer;

 
LVFS 2004:7

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd(LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Ändrad LVFS
2006:8

Ändrad HSLF-FS
2016:71
2018:61

Konsoliderad 
LVFS 2004:7

LVFS 1995:21

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;

Ändrad och omtryckt LVFS
2010:8

     
     
     
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies