Apotek

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:59

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;

 

HSLF-FS 2016:34

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; 

Ändrad HSLF-FS
2016:62
2016:93
2018:3
2018:34
2018:58
2018:64
2018:65
2018:66

Konsoliderad HSLF-FS 2016:34

LVFS 2014:7

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem;

 
LVFS 2012:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

Ändrad HSLF-FS
2016:11

Konsoliderad
LVFS 2012:8

LVFS 2010:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek;

Ändrad HSLF-FS
2016:31

Konsoliderad
LVFS 2010:12 

LVFS 2010:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;

Ändrad HSLF-FS
2016:30

Konsoliderad
LVFS 2010:9 

LVFS 2010:4

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;

Ändrad LVFS
2010:13

Ändrad HSLF-FS
2016:29

Konsoliderad
LVFS 2010:4

LVFS 2009:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad och omtryckt genom LVFS
2012:10

Ändrad LVFS
2013:20 

Ändrad HSLF-FS
2016:28 Konsoliderad
LVFS 2009:10

LVFS 2009:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2009:21
2010:6
2012:9

Ändrad och omtryckt genom LVFS
2013:14

Ändrad LVFS
2015:5

Ändrad HSLF-FS
2016:35
2018:36
2018:57
2019:29

Konsoliderad LVFS
2009:9

LVFS 2009:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2010:11
2015:2 

Ändrad HSLF-FS
2018:56

Konsoliderad
LVFS 2009:8

LVFS 2004:15

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotiska läkemedel för behandling av opioidberoende;

Ändrad HSLFS-FS 
2015:36
     

 

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies