Avgifter

Se även Alkohol, Läkemedel, Naturläkemedel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2017:75

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel; 

 

LVFS 2013:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter;

Ändrad LVFS
2014:1

Konsoliderad
LVFS 2013:10

LVFS 2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:13

Konsoliderad
LVFS 2012:19 

LVFS 2011:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget;

Ändrad HSLF-FS
2016:32

Konsoliderad
LVFS 2011:3 

LVFS 2008:12

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;

Ändrad LVFS
2011:4 

Ändrad HSLF-FS
2016:9

Ändrad och omtryckt HSLF-FS 2017:32

LVFS 2006:16

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;

Ändrad LVFS
2010:2

Ändrad HSLF-FS
2018:35

Konsoliderad LVFS 2006:16
LVFS 2006:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

Rättelseblad LVFS
2006:3

Ändrad LVFS
2007:5
2010:21 
Ändrad och omryckt LVFS 
2012:16

Ändrad HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad
LVFS 2006:3

LVFS 2004:10

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer;

 
LVFS 1999:9

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av vinetanol;

Ändrad och delvis upphävd LVFS
2010:28

Konsoliderad LVFS 1999:9

LVFS 1995:20

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:20) om kontroll av vinetanol avsedd för motorbränsle;

Ändrad LVFS
1997:6
 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies