Bipacksedlar

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2012:19

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:13

Konsoliderad LVFS 2012:19

LVFS 2006:3

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;

Rättelseblad LVFS
2006:3

Ändrad LVFS
2007:5
2010:21
Ändrad och omtryckt LVFS 2012:16 

Ändrad HSLF-FS
2016:74

Konsoliderad LVFS
2006:3

LVFS 2005:11

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;

Ändrad LVFS
2009:23
2012:17
Rättelseblad till LVFS 2012:17

Ändrad HSLF-FS
2016:73
2018:62

Konsoliderad LVFS 2005:11

LVFS 2004:16

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning;

Ändrad HSLF-FS
2016:72

Konsoliderad LVFS
2004:16 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies