Blod

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2015:14

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14)
om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk;

Ändrad HSLF-FS 2016:18

Konsoliderad HSLF-FS 2015:14
LVFS 2006:16

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;

Ändrad LVFS
2010:2

Ändrad HSLF-FS
2018:35

Konsoliderad LVFS 2006:16

     
     

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies