Destruktion

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2012:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

Ändrad HSLF-FS 2016:11

Konsoliderad LVFS
2012:8

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies