Detaljhandel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

HSLF-FS 2018:59

 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;

 

LVFS 2014:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;

Ändrad HSLF-FS
2016:17
2018:37
2018:63

Konsoliderad LVFS
2014:8

LVFS 2012:22

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler;

 
LVFS 2009:20

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;

Ändrad LVFS
2010:18


Ändrad och omtryckt LVFS 2015:3

Ändrad LVFS
2015:6
2018:4

Konsoliderad LVFS
2009:20

LVFS 2009:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad och omtryckt genom LVFS
2012:10

Ändrad LVFS
2013:20

Ändrad HSLF-FS
2016:28

Konsoliderad LVFS
2009:10

LVFS 2009:9

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Ändrad LVFS
2009:21
2010:6
2012:9

Ändrad och omtryckt genom LVFS
2013:14

Ändrad LVFS
2015:5

Ändrad HSLF-FS
2016:35
2018:36
2018:57
2019:29

Konsoliderad LVFS
2009:9

 

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies