Distanshandel

 

LVFS-nummerFöreskrift

Ändrad/
Omtryckt/
Konsoliderad

LVFS 2009:10

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek; 

Ändrad och omtryckt LVFS 2012:10

Ändrad LVFS
2013:20

Ändrad HSLF-FS
2016:28

Konsoliderad LVFS
2009:10  

LVFS 2009:8

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdspapotek;

Ändrad LVFS
2010:11 
2015:2

Ändrad HSLF-FS
2018:56

Konsoliderad LVFS
2009:8

 
 

Ämnesvis förteckning

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies